Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1166 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 30-09-2008 Szczegóły
1165 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kasprowicza 16 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 30-09-2008 Szczegóły
1164 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr 2 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 13, z pominięciem trybu konkursu ofert. 30-09-2008 Szczegóły
1163 zmian w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 50. 30-09-2008 Szczegóły
1162 wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu nr 8/MPe/2005 z dnia 27.09.2005 r. lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Przy Agorze 24 o pow. 29,40 m2 wynajmowanego przez Abbasa Aygün. 30-09-2008 Szczegóły
1161 wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu nr MPe/13/2006 z dnia 15.02.2006 r. lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Przy Agorze 24 o pow. 22,20 m2 wynajmowanego przez Abbasa Aygün. 30-09-2008 Szczegóły
1160 wyrażenia zgody na opróżnienie samodzielnego lokalu nr 5 przy ul. Fontany 22 i przekazanie go do jednorazowej dyspozycji m. st. Warszawy. 30-09-2008 Szczegóły
1159 wyrażenia zgody na opróżnienie samodzielnego lokalu nr 23 przy ul. Marymonckiej 41 i przekazanie go do jednorazowej dyspozycji m. st. Warszawy. 30-09-2008 Szczegóły
1158 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy ze Stanisławem Frankiewiczem. 30-09-2008 Szczegóły
1157 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2008 nieruchomości, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. 30-09-2008 Szczegóły
1156 wyrażenia zgody na zawarcie z Justyną Grzelak umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... 30-09-2008 Szczegóły
1155 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Anety Gawrońskiej. 30-09-2008 Szczegóły
1154 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Rafała Grygowskiego. 30-09-2008 Szczegóły
1153 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Marzeny Kapczyńskiej. 30-09-2008 Szczegóły
1152 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 16-09-2008 Szczegóły
1151 zmiany uchwały nr 823 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2008 r. zmienionej uchwałą nr 978 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu zadań z zakresu spraw społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2008 roku. 16-09-2008 Szczegóły
1150 wyrażenia zgody na wynajęcie piwnicy usytuowanej w nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 11/15, z pominięciem trybu konkursu ofert. 16-09-2008 Szczegóły
1149 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr 7 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Broniewskiego 50, z pominięciem trybu konkursu ofert. 16-09-2008 Szczegóły
1148 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr 2 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Magiera 1 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 16-09-2008 Szczegóły
1147 wyrażenia zgody na regulację tytułu prawnego do lokalu nr ... przy ul. ... na rzecz Romana Osieckiego. 16-09-2008 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe