Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
976 wniosku o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 28-05-2008 Szczegóły
975 wniosku o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 28-05-2008 Szczegóły
974 zmiany zatwierdzonego wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 28-05-2008 Szczegóły
973 zmiany uchwały nr 961 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców oraz przedstawienia projektu wykazu do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Bielany. 28-05-2008 Szczegóły
972 wyrażenia zgody na wykreślenie jednego ze współnajemców z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 64. 20-05-2008 Szczegóły
971 zmiany osób do reprezentacji organizacji wynajmującej lokal użytkowy przy ul. Perzyńskiego 3. 20-05-2008 Szczegóły
970 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr 8 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Duracza 11, z pominięciem trybu konkursu ofert. 20-05-2008 Szczegóły
969 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Kasprowicza 18 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 20-05-2008 Szczegóły
968 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 18 oraz wyrażenia zgody na jego ponowne wynajęcie dotychczasowemu najemcy, z pominięciem trybu konkursu ofert. 20-05-2008 Szczegóły
967 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 8, z pominięciem trybu konkursu ofert. 20-05-2008 Szczegóły
966 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 4 oraz wyrażenia zgody na jego ponowne wynajęcie dotychczasowemu najemcy, z pominięciem trybu konkursu ofert. 20-05-2008 Szczegóły
965 wyrażenia zgody na zmianę nazwy najemcy oraz dopisaniu rodzaju prowadzonej działalności w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Marymonckiej 53. 20-05-2008 Szczegóły
964 zmiany w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Magiera 13A wynajmowanego przez Małgorzatę Pierzynowską. 20-05-2008 Szczegóły
963 wyrażenia zgody na zawarcie z Krzysztofem Lech, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 20-05-2008 Szczegóły
962 wyrażenia zgody na zawarcie z Pauliną Wójcik umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 20-05-2008 Szczegóły
961 sporządzenia projektu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców oraz przedstawienia projektu wykazu do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Bielany. 20-05-2008 Szczegóły
960 wniosku o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m. st. Warszawy na 2008 r. 14-05-2008 Szczegóły
959 zmiany realizatora zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz dysponenta środków w rozdziale 85212. 14-05-2008 Szczegóły
958 zmiany realizatora Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i dysponenta środków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 14-05-2008 Szczegóły
957 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m. st. Warszawy na 2008 r. 13-05-2008 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe