Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
842 wyrażenia zgody na zawarcie z Krystyną i Sylwestrem Słupek umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 6-miesięcy. 26-02-2008 Szczegóły
841 wyrażenia zgody na zawarcie z Janiną Michalską umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 6-miesięcy. 26-02-2008 Szczegóły
840 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 801 usytuowanego w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a na lokal socjalny. 26-02-2008 Szczegóły
839 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku przy ul. Duracza 11 na lokal socjalny. 26-02-2008 Szczegóły
838 zmian w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 62 wynajmowanego przez „KAMA ZOO” Aleksandra Wojdak. 26-02-2008 Szczegóły
837 skreślenia nazwiska Marii Kapustina z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i przeniesienia na listę osób oczekujących na lokal socjalny. 26-02-2008 Szczegóły
836 zmiany uchwały nr 770 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 26-02-2008 Szczegóły
835 zmiany uchwały nr 770 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 26-02-2008 Szczegóły
834 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 19-02-2008 Szczegóły
821 zmiany uchwały nr 1 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 2 stycznia 2007 r. dotyczącej określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Zastępców Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Członków Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Zastępcom Burmistrza oraz Członkom Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 19-02-2008 Szczegóły
833 zmian w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 56 wynajmowanego przez Grażynę Lipka – wyrób szczotek 19-02-2008 Szczegóły
832 zmian w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 54 wynajmowanego przez Grażynę Lipka – wyrób szczotek 19-02-2008 Szczegóły
831 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 3b usytuowanego w budynku przy ulicy Przybyszewskiego 57 na lokal socjalny. 19-02-2008 Szczegóły
830 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Agnieszką i Rafałem Skowron zam. przy ul. .... oraz Magdaleną Worobjew - Krawczak zam. przy ul. ... . 19-02-2008 Szczegóły
829 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Martą i Grzegorzem Bogusławskimi zam. przy ul. ... oraz Magdaleną Zwolińską i Stanisławą Kossakowską zam. przy ul. ... 19-02-2008 Szczegóły
828 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę zajmowanego lokalu na lokal większy lub dwa samodzielne lokale z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy nazwiska Domiceli Wołkowej zam. przy ul. ... . 19-02-2008 Szczegóły
827 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na dwa samodzielne lokale z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy nazwisk Danuty Zaręba i Małgorzaty Kacprzyk zam. przy ul. ... . 19-02-2008 Szczegóły
826 wyrażenia zgody na zawarcie z Anną Czaja umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 19-02-2008 Szczegóły
825 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy z Katarzyną Uzarską. 19-02-2008 Szczegóły
824 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Leszka Uzarskiego. 19-02-2008 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe