Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1263 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 25-11-2008 Szczegóły
1262 skreślenia nazwiska Moniki i Romana Madejskich zam. przy ul. ... z listy zamian na lokal większy. 25-11-2008 Szczegóły
1261 uchylenia uchwały nr 241 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 3.04.2007r. w sprawie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Martą Meljon zam. przy ul. ... oraz Katarzyną Smolińską zam. przy ul. ... . 25-11-2008 Szczegóły
1260 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z Markiem Tschirschnitz. 25-11-2008 Szczegóły
1259 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Wrzeciono 1 na lokal socjalny. 25-11-2008 Szczegóły
1258 wyrażenia zgody na zawarcie z Martą Perekitko umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 25-11-2008 Szczegóły
1257 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Wioletty Kowalik. 25-11-2008 Szczegóły
1256 podziału środków budżetowych ujętych w projekcie budżetu na 2009 rok dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany. 25-11-2008 Szczegóły
1255 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego Nr 5 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Magiera 24, z pominięciem trybu konkursu ofert. 18-11-2008 Szczegóły
1254 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Perzyńskiego 14, wynajmowanego przez S.M. „DOMHUT”. 18-11-2008 Szczegóły
1253 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 11 przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 18-11-2008 Szczegóły
1252 wyrażenia zgody na wykreślenie jednego ze współnajemców z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Przy Agorze 6. 18-11-2008 Szczegóły
1251 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 12-11-2008 Szczegóły
1250 zmiany uchwały nr 823 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19.02.2008r. zmienionej uchwałą nr 978 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 3.06.2008r oraz uchwałą nr 1151 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 16.09.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu zadań z zakresu spraw społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2008 roku. 12-11-2008 Szczegóły
1249 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego Nr 2 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Duracza 11, z pominięciem trybu konkursu ofert. 12-11-2008 Szczegóły
1248 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy al. Zjednoczenia 11, wynajmowanego przez Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. 12-11-2008 Szczegóły
1247 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 11/15 z pominięciem trybu konkursu ofert. 12-11-2008 Szczegóły
1246 wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Wolumen 3 wynajmowanego przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 230 Społecznego Towarzystwa Oświatowego polegającej na zmianie terminu obowiązywania umowy. 12-11-2008 Szczegóły
1245 zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Zofią Boguradzką zam. przy ul. ... oraz Teresą i Ryszardem Wawryk zam. przy ul. ... . 12-11-2008 Szczegóły
1244 skreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu nr 801 usytuowanego w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13A. 12-11-2008 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe