Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
797 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 29-01-2008 Szczegóły
796 wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie najmu lokalu użytkowego przy al. Zjednoczenia 11 poprzez dopisanie drugiego najemcy. 29-01-2008 Szczegóły
795 odstąpienia od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku al. Zjednoczenia 33. 29-01-2008 Szczegóły
794 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego przy al. Zjednoczenia 33 za porozumieniem stron oraz zawarcie umowy najmu z małżonkiem dotychczasowego najemcy. 29-01-2008 Szczegóły
793 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Reginą Kurczewską zam. przy ul. ... oraz Rafałem Pakułą zam. przy ul. ... . 29-01-2008 Szczegóły
792 wyrażenia zgody na zawarcie z Zofią Rozalską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 29-01-2008 Szczegóły
791 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Magdaleny Czapnik. 29-01-2008 Szczegóły
790 wyrażenia zgody na zawarcie z Dorotą i Piotrem Tschirschnitz umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 29-01-2008 Szczegóły
789 wyrażenia zgody na zawarcie z Ryszardem Piergies umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 29-01-2008 Szczegóły
788 skreślenia nazwiska Wandy Koperskiej z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 29-01-2008 Szczegóły
787 zmiany uchwały nr 102 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 29-01-2008 Szczegóły
786 zmiany Uchwały nr 659 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 9/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 29-01-2008 Szczegóły
785 zmiany Uchwały nr 542 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 11 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 6/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 29-01-2008 Szczegóły
784 zmiany Uchwały nr 385 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 3/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 29-01-2008 Szczegóły
783 podziału środków pieniężnych dla szkół na zorganizowanie akcji „zima w mieście” w roku szkolnym 2007/2008 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie ferii zimowych. 29-01-2008 Szczegóły
782 ustalenia miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych w Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy w roku szkolnym 2008/2009. 29-01-2008 Szczegóły
781 wyrażenia Irenie Zielińskiej zgody na zamianę lokalu nr ... przy ul. ... na lokal nr ... przy ul. ... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 22-01-2008 Szczegóły
780 wyrażenia Mirosławie Judkowiak zgody na zamianę lokalu nr ... przy ... na lokal nr ... przy ul. ... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 22-01-2008 Szczegóły
779 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Barbary Mydlarskiej oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Barbarą Mydlarską, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony - z przyspieszeniem realizacji sprawy. 22-01-2008 Szczegóły
778 wyrażenia zgody na zawarcie z Anną Bajrowską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... 22-01-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe