Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
240 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Kasprowicza 16 w trybie bezprzetargowym. 27-03-2007 Szczegóły
234 wyrażenia zgody na zawarcie z Iwoną Lewandowską umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 27-03-2007 Szczegóły
239 zmiany uchwały nr 1699 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 17 października 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 13/2006 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu ofert. 27-03-2007 Szczegóły
238 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Anetę Pochwatkę. 27-03-2007 Szczegóły
237 wyrażenia Danucie Zawadzkiej zgody na zamianę lokalu nr ... przy ... na lokal nr ... przy ... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 27-03-2007 Szczegóły
236 wyrażenia zgody na zawarcie z Sylwią i Grzegorzem Brzuskami umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 27-03-2007 Szczegóły
235 wyrażenia zgody na zawarcie z Patrycją Forysiak umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 27-03-2007 Szczegóły
233 wyrażenia zgody na zawarcie z Mieczysławą Kawczyńską umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 27-03-2007 Szczegóły
232 wyrażenia zgody na zawarcie z Tomaszem i Karoliną Kubowiczami umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 27-03-2007 Szczegóły
231 wyrażenia zgody na zawarcie z Tadeuszem i Renatą Czosneckimi umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 27-03-2007 Szczegóły
230 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń boksów motocyklowych położonych w budynku przy ulicy Broniewskiego 54 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Broniewskiego 54. 27-03-2007 Szczegóły
229 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie garażu samochodowego położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 54 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Broniewskiego 54. 27-03-2007 Szczegóły
228 zmian w umowie najmu lokal użytkowego położonego w nieruchomości przy Al. Zjednoczenia 25 wynajmowanego przez EMPiK Sp. z o.o. 27-03-2007 Szczegóły
227 zmiany osób do reprezentacji oraz zmiany nazwy organizacji wynajmującej lokal użytkowy położony w nieruchomości przy ulicy Przybyszewskiego 32/34 20-03-2007 Szczegóły
226 zmian w umowie najmu lokal użytkowego położonego w nieruchomości przy Al. Zjednoczenia 33 wynajmowanego przez Panią Joannę Plakiewicz. 20-03-2007 Szczegóły
225 wyrażenia Grażynie Piętce zgody na przyspieszenie realizacji zamiany lokalu nr ... przy ... na lokal większy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 20-03-2007 Szczegóły
224 wyrażenia zgody na zawarcie z Barbarą Niwińską umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ... . 20-03-2007 Szczegóły
223 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 8a usytuowanego w budynku przy ulicy Rudzkiej 12/14 na lokal socjalny. 20-03-2007 Szczegóły
222 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 97 usytuowanego w budynku przy ulicy Przytyk 7 na lokal socjalny 20-03-2007 Szczegóły
221 skreślenia nazwiska Anny Szymańskiej z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 20-03-2007 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe