Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1623 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 30-08-2006 Szczegóły
1622 uchylenia uchwały nr 1485 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 8.06.2006r. w sprawie przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z … i … . 30-08-2006 Szczegóły
1621 uchylenia uchwały nr 1487 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 8.06.2006r. w sprawie przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z … . 30-08-2006 Szczegóły
1620 uchylenia uchwały nr 1255 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 28.12.2005r. w sprawie przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z … . 30-08-2006 Szczegóły
1619 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z … . 30-08-2006 Szczegóły
1618 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z ...i … . 30-08-2006 Szczegóły
1617 przekazania lokalu użytkowego przy ul. Lisowskiej 23 w użyczenie. 30-08-2006 Szczegóły
1616 zmiany uchwały nr 1551 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 6/2006 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 30-08-2006 Szczegóły
1615 wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ulicy … wynajmowanego przez Panią … . 30-08-2006 Szczegóły
1614 zmiany siedziby firmy “KONEKSIM” sp. z o.o. wynajmującej lokal użytkowy położony w nieruchomości przy ulicy E. Schroegera 72. 30-08-2006 Szczegóły
1613 wynajęcia powierzchni dachu budynku przy ul. Perzyńskiego 5 z przeznaczeniem na tablicę reklamową. 30-08-2006 Szczegóły
1612 wynajęcia powierzchni dachu budynku przy ul. Perzyńskiego 3 z przeznaczeniem na dwie tablice reklamowe. 30-08-2006 Szczegóły
1611 wyrażenia zgody na najem garażu nr … w budynku przy ul. … z pominięciem trybu konkursu ofert. 30-08-2006 Szczegóły
1610 wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym powierzchni dachu pawilonu użytkowego przy ul. Przy Agorze 22. 30-08-2006 Szczegóły
1609 zatwierdzenia wykazu nr 9/2006 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 23-08-2006 Szczegóły
1608 zatwierdzenia wykazu nr 8/2006 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 23-08-2006 Szczegóły
1607 skreślenia nazwiska … z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 23-08-2006 Szczegóły
1606 wyrażenia zgody na zawarcie z … i … umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 23-08-2006 Szczegóły
1605 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących … . 23-08-2006 Szczegóły
1604 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących … . 23-08-2006 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe