Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1277/2006 wyrażenia zgody na zawarcie z ... umowy najmu lokalu nr ... przy ... . 18-01-2006 Szczegóły
1270/2006 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 06-01-2006 Szczegóły
1286/2006 uchylenia uchwały Nr 1270 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 6 stycznia 2006 r. 25-01-2006 Szczegóły
1285/2006 podziału środków pieniężnych dla szkół na pomoc materialną o charakterze socjalnym. 25-01-2006 Szczegóły
1284/2006 wyrażenia zgody na przyspieszenie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z … zamieszkałym obecnie w lokalu nr ... przy ... . 25-01-2006 Szczegóły
1283/2006 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu użytkowego przy ulicy Żeromskiego 55/67. 25-01-2006 Szczegóły
1282/2006 wyrażenia zgody na najem garażu nr 1 w budynku przy ul. Magiera 23 z pominięciem trybu konkursu ofert. 25-01-2006 Szczegóły
1281/2006 zatwierdzenia wykazu nr 1/2006 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 25-01-2006 Szczegóły
1280/2006 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w pawilonie przy ul. ... oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 25-01-2006 Szczegóły
1279/2006 wyrażenia zgody na zmianę w umowie Nr TE – 302/94 z dnia 1.07.1994 r. najmu lokalu użytkowego w budynku nr ... przy ul. ... 25-01-2006 Szczegóły
1278/2006 zmiany uchwał: Nr 1266 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie podziału środków pieniężnych na zorganizowanie akcji „zima w mieście” w roku szkolnym 2005/2006 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie ferii zimowych oraz Nr 1275 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1266 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2006r. dotyczącej podziału środków pieniężnych na zorganizowanie akcji „zima w mieście” w roku szkolnym 2005/2006 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie ferii zimowych. 18-01-2006 Szczegóły
1276/2006 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących. 18-01-2006 Szczegóły
1275/2006 zmiany uchwały Nr 1266 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie podziału środków pieniężnych na zorganizowanie akcji „zima w mieście” w roku szkolnym 2005/2006 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie ferii zimowych. 12-01-2006 Szczegóły
1274/2006 wyrażenia zgody na zawarcie z … i …, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ... na czas oznaczony. 11-01-2006 Szczegóły
1273/2006 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących … . 11-01-2006 Szczegóły
1272 wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni magazynowej w lokalu użytkowym położonym w nieruchomości przy ulicy Schroegera 91 . 11-01-2006 Szczegóły
1271 wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni najmu lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Przy Agorze 24. 11-01-2006 Szczegóły
1269/2006 przyjęcia kalendarza imprez oraz zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki realizowanych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w 2006 r. 04-01-2006 Szczegóły
1268/2006 podziału środków pieniężnych dla szkół na stypendia za wyniki w nauce. 04-01-2006 Szczegóły
1267/2006 podziału środków pieniężnych dla szkół na sfinansowanie posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych. 04-01-2006 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe