Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1022 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 29-06-2005 Szczegóły
1021 wyrażenia zgody na zawarcie z Małgorzatą Kwiecińską umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ulicy ... na czas oznaczony. 29-06-2005 Szczegóły
1020 podziału środków pieniężnych dla szkół ponadgimnazjalnych 29-06-2005 Szczegóły
1019 podziału środków pieniężnych na zorganizowanie akcji „lato w mieście” w roku szkolnym 2004/2005 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie przerwy wakacyjnej. 29-06-2005 Szczegóły
1018 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Moniką Kucharek zamieszkałą obecnie przy ul. ... . 29-06-2005 Szczegóły
1017 skreślenia nazwiska Danuty i Zenona Stróżyńskich, zamieszkałych obecnie przy ul. ..., z listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 29-06-2005 Szczegóły
1016 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 5 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 29-06-2005 Szczegóły
1015 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 4 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu ofert. 29-06-2005 Szczegóły
1014 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kasprowicza 16 w trybie bezprzetargowym. 29-06-2005 Szczegóły
1013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu nr 2 w budynku przy ul. Magiera 1 w trybie negocjacji. 29-06-2005 Szczegóły
1012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 22-06-2005 Szczegóły
1011 wyrażenia zgody Elżbiecie Sapińskiej i Małgorzacie Sapińskiej na zamianę lokalu nr ... przy ul. ... na dwa samodzielne lokale z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy, tj.: na lokal nr ... przy ... oraz lokal nr ... przy ul. ...z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 22-06-2005 Szczegóły
1010 wyrażenia Stanisławie Oleś zgody na zamianę lokalu nr ... przy ... na lokal nr ... przy ul. ... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 22-06-2005 Szczegóły
1009 wyrażenia Sławomirze Kowalczyk zgody na zamianę lokalu nr ... przy ul. ... na lokal nr ... przy ul. ... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 22-06-2005 Szczegóły
1008 wyrażenia zgody na zawarcie z Agnieszką i Mariuszem Banasiakami umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 22-06-2005 Szczegóły
1007 skreślenia nazwiska Joanny Borowej zam. przy ul. ... z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu m. st. Warszawy. 22-06-2005 Szczegóły
1006 wyrażenia zgody na zawarcie z Barbarą Siedlecką umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 22-06-2005 Szczegóły
1005 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Krzysztofa Beczka, zam. w miejscowości ... . 22-06-2005 Szczegóły
1004 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Zbigniewa Kuzona. 22-06-2005 Szczegóły
1003 zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy z Kazimierzem Kozłowskim zam. obecnie przy ul. ... . 22-06-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe