Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1259 planu dochodów i wydatków załącznika dzielnicowego budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do uchwały budżetowej na 2006 r 30-12-2005 Szczegóły
1258 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Bartoszem i Katarzyną Szumowskimi oraz Danutą Wolską. 28-12-2005 Szczegóły
1257 skreślenia nazwiska Moniki Janiszewskiej z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 28-12-2005 Szczegóły
1256 wyrażenia zgody na zawarcie z Moniką Wolicką umowy najmu lokalu nr ...... przy ul. ........................... . 28-12-2005 Szczegóły
1255 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z .... 28-12-2005 Szczegóły
1254 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Izabelą Warabiedą. 28-12-2005 Szczegóły
1253 wyrażenia zgody na zawarcie z Krystyną Pisarską umowy najmu lokalu nr ......... przy ul. .......................... 28-12-2005 Szczegóły
1252 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Anety Kujawy. 28-12-2005 Szczegóły
1251 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 21-12-2005 Szczegóły
1250 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Hanną Krawczak oraz Damianem Dabińskim. 21-12-2005 Szczegóły
1249 wyrażenia zgody na zawarcie z Jolantą Kaczanowską umowy najmu lokalu nr .............. przy ul. ............................. 21-12-2005 Szczegóły
1248 wyrażenia zgody na zawarcie z Witoldem Jeżewskim umowy najmu lokalunr ................. przy ulicy ......................................... 21-12-2005 Szczegóły
1247 skreślenia nazwiska Danuty i Artura Gorskich, zamieszkałych obecnie przy ul. ..................... w ......................, z listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 21-12-2005 Szczegóły
1246 wyrażenia zgody na zawarcie z Moniką Dąbrowską umowy najmu lokalu nr ......... przy ul. ................................ 21-12-2005 Szczegóły
1245 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Marianny Matusiak. 21-12-2005 Szczegóły
1244 wyrażenia zgody na zawarcie z Barbarą i Markiem Żmudzkimi umowy najmu lokalu nr .............. przy ul. ..................................... 21-12-2005 Szczegóły
1243 wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Duracza 19. 21-12-2005 Szczegóły
1242 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. Zjednoczenia 25 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 21-12-2005 Szczegóły
1241 wyrażenia zgody na zawarcie z Henrykiem Królak i Barbarą Turos umowy najmu lokalu nr .............. przy ................................... 14-12-2005 Szczegóły
1240 wyrażenia pani Bożenie Pierścińskiej zgody na zamianę lokalu nr ................ przy ul. ................. na lokal nr ............... przy ul. ....................... z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 14-12-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe