Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1218 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 30-11-2005 Szczegóły
1217 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 30-11-2005 Szczegóły
1216 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Elżbietą Szczepańską oraz Markiem Grzechnikiem. 30-11-2005 Szczegóły
1215 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu Nr 14/PWG/V/00 z dnia 23.03.2000 r. lokalu użytkowego przy ul. Sieciechowskiej 4. 30-11-2005 Szczegóły
1214 zorganizowania konkursów ofert na wyłonienie najemców lokali użytkowych z zasobu m. st. Warszawy, usytuowanych na terenie Dzielnicy Bielany. 30-11-2005 Szczegóły
1213 zorganizowania przetargów pisemnych nieograniczonych na wyłonienie najemców lokali użytkowych z zasobu m. st. Warszawy, usytuowanych na terenie Dzielnicy Bielany. 30-11-2005 Szczegóły
1212 zatwierdzenia wykazu nr 16 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 30-11-2005 Szczegóły
1211 wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ulicy Kasprowicza 52. 30-11-2005 Szczegóły
1210 zmiany powierzchni lokalu użytkowego przy ulicy Kasprowicza 27 , anulowania umowy najmu lokalu przy ul. Kasprowicza 29 oraz anulowania Uchwały Nr 1202 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 30-11-2005 Szczegóły
1209 podziału środków pieniężnych dla przedszkoli na zakupy inwestycyjne oraz zmiany przedmiotu zakupów inwestycyjnych w szkołach podstawowych 30-11-2005 Szczegóły
1208 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 22-11-2005 Szczegóły
1207 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Janem Chybickim oraz Iwoną i Krzysztofem Czajkowskimi. 22-11-2005 Szczegóły
1206 wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 17 w budynku przy ul. Marymonckiej 51 oraz na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. 22-11-2005 Szczegóły
1205 wyrażenia zgody na zawarcie z Zofią i Adamem Seńko, umowy najmu lokalu socjalnego nr ........ przy ul. .............................. na czas oznaczony. 22-11-2005 Szczegóły
1204 wyrażenia zgody na zawarcie z Łucją Wiatrak umowy najmu lokalu nr ............. przy ul. ........................................ 22-11-2005 Szczegóły
1203 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Mirosławą Wiśniewską oraz Zofią i Józefem Ryczywolskimi. 22-11-2005 Szczegóły
1201 podziału środków budżetowych ujętych w projekcie budżetu na 2006 rok dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Bielańskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 22-11-2005 Szczegóły
1200 podziału środków budżetowych ujętych w projekcie budżetu na 2006 rok dla szkół i placówek oświatowych dzielnicy Bielany. 22-11-2005 Szczegóły
1199 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 15-11-2005 Szczegóły
1198 wyrażenia zgody na zawarcie z Agnieszką i Konradem Swędami umowy najmu lokalu... 15-11-2005 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe