Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2416/2021 inicjatywy uchwałodawczej 25-02-2021 Szczegóły
2415/2021 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 23-02-2021 Szczegóły
2414/2021 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych” 23-02-2021 Szczegóły
2413/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2412/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2411/2021 wniosku … i … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2410/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2409/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2408/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2407/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2405/2021 rozliczenia w trakcie najmu części udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę na remont lub podwyższających trwale wartość lokalu, w lokalu użytkowym w budynku przy ul. … w … 23-02-2021 Szczegóły
2404/2021 rozliczenia w trakcie najmu części udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę na remont lub podwyższających trwale wartość lokalu, w lokalu użytkowym o powierzchni ogólnej 29,92 m2 w budynku przy ul. … w … 23-02-2021 Szczegóły
2403/2021 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego … usytuowanego w piwnicy budynku przy … 23-02-2021 Szczegóły
2402/2021 rozwiązania umowy najmu z jednym ze współnajemców lokalu użytkowego … przy ul. … 23-02-2021 Szczegóły
2401/2021 przeznaczenia do dalszego najmu miejsca postojowego nr … przy ul. … w … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy – … 23-02-2021 Szczegóły
2400/2021 przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie przy ul. … w … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy … 23-02-2021 Szczegóły
2399/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu, obniżek stawek czynszu i ograniczenia należności za korzystanie z lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na terenie Dzielnicy Bielany, stanowiących własność m.st. Warszawy 23-02-2021 Szczegóły
2398/2021 obniżenia czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została wstrzymana prewencyjnie z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na terenie RP 23-02-2021 Szczegóły
2397/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
2396/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 23-02-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe