Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
923/2015 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 29-09-2015 Szczegóły
901/2015 dokonania zmiany przeznaczenia lokalu nr 110 przy ul. Szegedyńskiej 13a na pomieszczenie tymczasowe 23-09-2015 Szczegóły
928/2015 inicjatywy uchwałodawczej 29-09-2015 Szczegóły
816/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2015-2018 01-09-2015 Szczegóły
817/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2015-2018 01-09-2015 Szczegóły
839/2015 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym o pow. 84,30 m2 w budynku przy .. w Warszawie 01-09-2015 Szczegóły
863/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2015 nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 08-09-2015 Szczegóły
879/2015 podjęcia inicjatywy zmierzającej do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej przy ul. … m … stanowiącej własność m.st. Warszawy 15-09-2015 Szczegóły
899/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku A… F… i M… F… o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 23-09-2015 Szczegóły
912/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku G… G.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-09-2015 Szczegóły
911/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku K.. S… o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-09-2015 Szczegóły
828/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku R.. G..-O.. i M.. O.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 01-09-2015 Szczegóły
874/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku Z.. G… o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 15-09-2015 Szczegóły
889/2015 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w latach 2015-2018 23-09-2015 Szczegóły
888/2015 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2015-2018 23-09-2015 Szczegóły
905/2015 powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2017 29-09-2015 Szczegóły
851/2015 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dwóch lokali socjalnych nr 1004 i nr 1131 położonych w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13A w Warszawie 08-09-2015 Szczegóły
850/2015 przekazania do jednorazowej dyspozycji m.st. Warszawy lokalu mieszkalnego nr .. położonego w budynku przy ul. .. w Warszawie 08-09-2015 Szczegóły
837/2015 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr ..usytuowanego w budynku przy ul. .. w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy A.. B.. 01-09-2015 Szczegóły
880/2015 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. … w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy M… P… 15-09-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe