Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
470/2015 zgody na udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe 27-05-2015 Szczegóły
469/2015 zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 27-05-2015 Szczegóły
468/2015 zgody właścicielskiej dla Zespołu Szkół Nr 52 w Warszawie, ul. Szegedyńska 11 27-05-2015 Szczegóły
467/2015 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2015 rok 27-05-2015 Szczegóły
466/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy, będących w użytkowaniu wieczystym Sokratesa Development Spółka z o.o. 27-05-2015 Szczegóły
465/2015 sposobu realizacji wyroków o opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd nie ustalił prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego 27-05-2015 Szczegóły
464/2015 wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 27-05-2015 Szczegóły
463/2015 wniosku M.. P. – najemcy lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. .. o rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu 27-05-2015 Szczegóły
462/2015 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. .. 27-05-2015 Szczegóły
461/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku przy ul. .. w Warszawie, z pominięciem trybu konkursu ofert 27-05-2015 Szczegóły
460/2015 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku przy ul. .. w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy M.. I.. 27-05-2015 Szczegóły
459/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku A.. K.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 27-05-2015 Szczegóły
458/2015 wniosku A.. J.. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 27-05-2015 Szczegóły
457/2015 wniosku P.. S.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 27-05-2015 Szczegóły
456/2015 wniosku B.. i M.. K.. o najem lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-05-2015 Szczegóły
455/2015 realizacji wyroku sądu nakazującego K.. D.. – T.. (poprzednio D..) opuszczenie i wydanie lokalu 27-05-2015 Szczegóły
454/2015 realizacji wyroku sądu nakazującego M.. T.. opróżnienie lokalu mieszkalnego 27-05-2015 Szczegóły
453/2015 realizacji wyroku sądu nakazującego W.. Z.., A.. Z.. oraz G.. Z.. opróżnienie lokalu mieszkalnego 27-05-2015 Szczegóły
452/2015 sposobu realizacji wyroków o opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd nie ustalił prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego 27-05-2015 Szczegóły
451/2015 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok 19-05-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe