Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
133/2015 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 03-03-2015 Szczegóły
132/2015 inicjatywy uchwałodawczej 03-03-2015 Szczegóły
131/2015 inicjatywy uchwałodawczej 03-03-2015 Szczegóły
130/2015 inicjatywy uchwałodawczej 03-03-2015 Szczegóły
129/2015 przyjęcia Stanowiska przez Radę Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy 03-03-2015 Szczegóły
128/2015 wyrażenia stanowiska do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 03-03-2015 Szczegóły
127/2015 zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 03-03-2015 Szczegóły
126/2015 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 03-03-2015 Szczegóły
125/2015 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Podleśna” o wyrażenie zgody na ustalenie innego terminu niż ustawowy opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i umożliwienie wnoszenia opłaty w ratach 03-03-2015 Szczegóły
124/2015 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2015 rok 03-03-2015 Szczegóły
123/2015 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2015 rok 03-03-2015 Szczegóły
122/2015 przeznaczenia lokalu użytkowego przy al. Zjednoczenia 11 w Warszawie do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 03-03-2015 Szczegóły
121/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu ofert 03-03-2015 Szczegóły
120/2015 okresowego obniżenia stawki czynszu, za okres prowadzenia robót w nieruchomości wspólnej, utrudniających korzystanie z boksu motocyklowego nr .. w budynku mieszkalnym przy ul. .., którego najemcą jest M.. S. 03-03-2015 Szczegóły
119/2015 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy M.. R.. 03-03-2015 Szczegóły
118/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .., z pominięciem trybu konkursu ofert 03-03-2015 Szczegóły
117/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. .. na rzecz A.. J.., z pominięciem trybu konkursu ofert 03-03-2015 Szczegóły
116/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 76 usytuowanego w budynku przy al. Zjednoczenia 3/9 na lokal socjalny 03-03-2015 Szczegóły
115/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 9 na lokal socjalny 03-03-2015 Szczegóły
114/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Wrzeciono 37 na lokal socjalny 03-03-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe