Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1826/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego w budynku przy ul. Marymonckiej 83/87 na lokal socjalny 05-02-2013 Szczegóły
1850/2013 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28.01.2013 r. - Druk 271.01 15-02-2013 Szczegóły
1844/2013 przyjęcia sprawozdania z pracy Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w 2012 roku 12-02-2013 Szczegóły
1864/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego ..., ..., ..., … oraz … opróżnienie lokalu mieszkalnego 26-02-2013 Szczegóły
1865/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego ..., ..., … oraz … opróżnienie lokalu mieszkalnego 26-02-2013 Szczegóły
1883/2013 sprawie wprowadzenia zmian w pozycji nr 32 dotyczącej lokalu nr … położonego w budynku przy ul. … w wykazie nr 16/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 26-02-2013 Szczegóły
1889/2013 sprostowania omyłek w załączniku do uchwały Nr 1843/2013 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 26-02-2013 Szczegóły
1868/2013 uchylająca uchwałę Nr 1511/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 27 września 2012 r. 26-02-2013 Szczegóły
1851/2013 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przed sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie skargi ... 15-02-2013 Szczegóły
1884/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 26-02-2013 Szczegóły
1857/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 19-02-2013 Szczegóły
1871/2013 wniosku ... i ... ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1870/2013 wniosku ... i ... ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1872/2013 wniosku ... i ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1854/2013 wniosku ... i ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 19-02-2013 Szczegóły
1879/2013 wniosku ... i … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1874/2013 wniosku ... i … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy z tytułu wzajemnej zamiany lokali 26-02-2013 Szczegóły
1836/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1821/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m. st. Warszawy 05-02-2013 Szczegóły
1877/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe