Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1849/2013 inicjatywy uchwałodawczej 15-02-2013 Szczegóły
1848/2013 akceptacji „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok” 15-02-2013 Szczegóły
1847/2013 inicjatywy uchwałodawczej 12-02-2013 Szczegóły
1846/2013 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1845/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok 12-02-2013 Szczegóły
1844/2013 przyjęcia sprawozdania z pracy Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w 2012 roku 12-02-2013 Szczegóły
1843/2013 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku 12-02-2013 Szczegóły
1842/2013 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 12-02-2013 Szczegóły
1841/2013 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr … usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. ……………., z pominięciem trybu konkursu ofert 12-02-2013 Szczegóły
1840/2013 wniosku … o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. …. 12-02-2013 Szczegóły
1839/2013 wniosku Fundacji Dzieci i Młodzieży „HOMEiK” Dom i Klub o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy al. …. 12-02-2013 Szczegóły
1838/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 12-02-2013 Szczegóły
1837/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 12-02-2013 Szczegóły
1836/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1835/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1834/2013 wniosku Katarzyny Brzezińskiej o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1833/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 12-02-2013 Szczegóły
1832/2013 inicjatywy uchwałodawczej 05-02-2013 Szczegóły
1831/2013 inicjatywy uchwałodawczej 05-02-2013 Szczegóły
1830/2013 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku 05-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe