Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1379/2012 inicjatywy uchwałodawczej 16-07-2012 Szczegóły
1378/2012 wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 roku 16-07-2012 Szczegóły
1377/2012 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym usytuowanym przy ul. … w Warszawie 16-07-2012 Szczegóły
1376/2012 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. …. w Warszawie 16-07-2012 Szczegóły
1375/2012 wniosku Piotra Biesiadeckiego - najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. … o rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu 16-07-2012 Szczegóły
1374/2012 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy lokalu socjalnego nr 26 przy ul. Magiera 25a 16-07-2012 Szczegóły
1373/2012 realizacji wyroku sądu nakazującego Józefie Piotrowskiej opróżnienie lokalu mieszkalnego 16-07-2012 Szczegóły
1372/2012 wniosku Pawła Skolimowskiego o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 16-07-2012 Szczegóły
1371/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału kompetencji i zadań między Członków Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza 13-07-2012 Szczegóły
1370/2012 wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 r. w trybie tzw. „małych grantów” 10-07-2012 Szczegóły
1369/2012 inicjatywy uchwałodawczej 10-07-2012 Szczegóły
1368/2012 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 10-07-2012 Szczegóły
1367/2012 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 273 w Warszawie przy ul. Balcerzaka 1 10-07-2012 Szczegóły
1366/2012 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 10-07-2012 Szczegóły
1365/2012 zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy, będących w użytkowaniu wieczystym Danuty Barbary Kopestyńskiej, poprzez zmianę okresu użytkowania wieczystego 10-07-2012 Szczegóły
1364/2012 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2012 rok 10-07-2012 Szczegóły
1363/2012 upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniom Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 r. 10-07-2012 Szczegóły
1362/2012 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Kasprowicza 18 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Unii Pracy koło Bielany 10-07-2012 Szczegóły
1361/2012 wyrażenia zgody na dalszy podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 56 10-07-2012 Szczegóły
1360/2012 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul… oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Adama Liwskiego 10-07-2012 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe