Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1679/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 20-11-2012 Szczegóły
1678/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 20-11-2012 Szczegóły
1677/2012 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej 20-11-2012 Szczegóły
1676/2012 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym usytuowanym przy ul. …. w Warszawie 20-11-2012 Szczegóły
1675/2012 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie wymiany skrzydeł drzwiowych drzwi wewnętrznych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wolumen 3 w Warszawie 20-11-2012 Szczegóły
1674/2012 zgody na remont lokali mieszkalnych usytuowanych w Warszawie: nr 46 przy ul. Marymonckiej 155, nr 40 przy ul. Reymonta 30, nr 81 przy ul. Marymonckiej 35, nr 100 przy ulicy Lindego 26 20-11-2012 Szczegóły
1673/2012 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. ….. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Sławomira Kacymirow – SPORT SAILS 20-11-2012 Szczegóły
1672/2012 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku przy ul…. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Tadeusza Czarneckiego 20-11-2012 Szczegóły
1671/2012 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego przy ul….. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Ireneusza Suchenek 20-11-2012 Szczegóły
1670/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr … usytuowanego w zespole wolnostojącym przy ul. …., z pominięciem trybu konkursu ofert 20-11-2012 Szczegóły
1669/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr … usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 20-11-2012 Szczegóły
1668/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr … usytuowanego w zespole garażowym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 20-11-2012 Szczegóły
1667/2012 wniosku Andrzeja Łojko o rozwiązanie umowy najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …… 20-11-2012 Szczegóły
1666/2012 wniosku Wojciecha Kosińskiego o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy …. 20-11-2012 Szczegóły
1665/2012 wniosku Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych o odstąpienie od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 18 – III piętro przy ul. Wóycickiego 1/3 20-11-2012 Szczegóły
1664/2012 wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ruda” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2012 rok 20-11-2012 Szczegóły
1663/2012 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 20-11-2012 Szczegóły
1662/2012 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 20-11-2012 Szczegóły
1661/2012 wprowadzenia zmian w pozycji nr 2 dotyczącej lokalu nr 161 przy ul. Broniewskiego 91 w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1588/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 10/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu do publicznej wiadomości. 20-11-2012 Szczegóły
1660/2012 wprowadzenia zmian w pozycji nr 1 dotyczącej lokalu nr 15 przy ul. Broniewskiego 91 w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1588/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nr 10/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu do publicznej wiadomości. 20-11-2012 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe