Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2604 akceptacji Regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Bielany m.st. Warszawy. 27-07-2010 Szczegóły
2611 inicjatywy uchwałodawczej. 27-07-2010 Szczegóły
2601 inicjatywy uchwałodawczej. 20-07-2010 Szczegóły
2552 odmowy udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 13-07-2010 Szczegóły
2613 opłaty za rok 2010 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w ... przy ul. ... . 27-07-2010 Szczegóły
2550 pokrywania kosztów związanych z wykorzystaniem sali konferencyjno – widowiskowej przy ul. Żeromskiego 29 przez Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka im. Jana Kiepury za miesiące, w których nie odbywają się przedstawienia. 13-07-2010 Szczegóły
2554 projektu wykazu nr 1/2010 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 13-07-2010 Szczegóły
2546 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr 7 przy ul. Schroegera 93/97 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 06-07-2010 Szczegóły
2545 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy al. Zjednoczenia 11 oraz wyrażenia zgody na jego ponowne wynajęcie dotychczasowemu najemcy, z pominięciem trybu konkursu ofert. 06-07-2010 Szczegóły
2547 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 11 oraz wyrażenia zgody na jego ponowne wynajęcie dotychczasowemu najemcy, z pominięciem trybu konkursu ofert. 06-07-2010 Szczegóły
2602 przyjęcia „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-30.06. 2010 roku” 21-07-2010 Szczegóły
2564 przyspieszenia realizacji sprawy Danuty Gorskiej zam. przy ul. ... zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy. 13-07-2010 Szczegóły
2596 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Anną Gruz. 20-07-2010 Szczegóły
2597 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Arletą Korytkowską. 20-07-2010 Szczegóły
2531 skierowania Agnieszki i Jana Zakrzewskich do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 06-07-2010 Szczegóły
2539 skierowania Elżbiety Śledź do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 06-07-2010 Szczegóły
2537 skierowania Iwony i Piotra Konarskich do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 06-07-2010 Szczegóły
2530 sposobu realizacji sprawy zawarcia umowy najmu z Krystyną Olszewską zam. w lokalu nr ... przy ul. ... . 06-07-2010 Szczegóły
2543 uchylenia uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy nr 2418 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego w budynku Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” na poszerzenie bazy lokalowej przedszkola oraz nr 2487 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56 na poszerzenie bazy lokalowej szkoły oraz przekazania Zespołowi Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi dwóch lokali położonych na terenie placówki oświatowej na potrzeby działalności statutowej szkoły. 06-07-2010 Szczegóły
2551 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 13-07-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe