Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1105 podziału dodatkowych środków pieniężnych dla szkół na pomoc materialną o charakterze socjalnym. 07-09-2005 Szczegóły
1104 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Agnieszką i Cezarym Lewandowskimi oraz Krystyną Przygodą i Wojciechem Jaroszkiem. 07-09-2005 Szczegóły
1103 propozycji kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w okresie wrzesień – grudzień 2005 roku. 07-09-2005 Szczegóły
1102 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących 07-09-2005 Szczegóły
1101 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Krystyną Pisarską zam. obecnie przy ul. ... . 07-09-2005 Szczegóły
1100 wyrażenia zgody na zawarcie z Danutą Jakubowska umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 07-09-2005 Szczegóły
1099 wyrażenia zgody na zawarcie z Wiesławą Pajewską umowy najmu lokalu socjalnego nr ... na czas oznaczony. 07-09-2005 Szczegóły
1098 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie ze Stanisławą Mazurowską-Romano umowy najmu lokalu nr ... przy ... na czas nie oznaczony. 07-09-2005 Szczegóły
1097 wyrażenia zgody na zawarcie z Wojciechem i Danutą Jaworskimi umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 07-09-2005 Szczegóły
1096 wyrażenia zgody na zawarcie z Arturem Jędrzejewskim umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 07-09-2005 Szczegóły
1095 wyrażenia zgody na zawarcie z Moniką Wojtczak umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 07-09-2005 Szczegóły
1094 zmiany osób reprezentujących spółkę cywilną MARKET SK wynajmującą lokal użytkowy położony w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 64 07-09-2005 Szczegóły
1113 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 14-09-2005 Szczegóły
1112 wyrażenia zgody na zawarcie z Anną i Robertem Opuchlikami umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 14-09-2005 Szczegóły
1111 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Jadwigą Wasilewską. 14-09-2005 Szczegóły
1110 skreślenia nazwiska Roberta Podkowiaka z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 14-09-2005 Szczegóły
1109 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Mariana Chajduka. 14-09-2005 Szczegóły
1108 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Bolesławem Stroińskim oraz Markiem Orzechowskim. 14-09-2005 Szczegóły
1107 zmiany adresu zamieszkania użytkownika boksu motocyklowego nr 13 w nieruchomosci przy ul. Duracza 11. 14-09-2005 Szczegóły
1106 wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni najmu lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Lisowskiej 23. 14-09-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe