Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1125 wyrażenia zgody na zawarcie z Małgorzatą Sonnenfeld, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 22-09-2005 Szczegóły
1124 wyrażenia zgody na uchylenie uchwały nr 6/2005, podjętej przez Wspólnotę Mieszkaniową Wrzeciono 1, a dotyczącej zmiany przeznaczenia i adaptacji na cele mieszkaniowe części nieruchomości wspólnej oraz przeniesienia wyjścia awaryjnego na szczyt budynku. 22-09-2005 Szczegóły
1123 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na dwa samodzielne lokale z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwisk Heleny Lunkwic i Urszuli Lunkwic zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1122 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal większy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Grażyny Piętki zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1121 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal większy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Teresy Krajewskiej zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1120 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal równorzędny z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Danuty Zawadzkiej zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1119 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal równorzędny z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Władysławy Kuczyńskiej zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1118 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal mniejszy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska państwa Elżbiety i Andrzeja Krupińskich zam. przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1117 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Niny Worzegow. 22-09-2005 Szczegóły
1116 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Andrzejem i Dorotą Grzybowskimi lokalu nr ... przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1115 wyrażenia zgody na zawarcie z Beatą Sobieszczak umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 22-09-2005 Szczegóły
1114 zatwierdzenia wykazu nr 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 22-09-2005 Szczegóły
1113 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 14-09-2005 Szczegóły
1112 wyrażenia zgody na zawarcie z Anną i Robertem Opuchlikami umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 14-09-2005 Szczegóły
1111 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Jadwigą Wasilewską. 14-09-2005 Szczegóły
1110 skreślenia nazwiska Roberta Podkowiaka z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 14-09-2005 Szczegóły
1109 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Mariana Chajduka. 14-09-2005 Szczegóły
1108 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Bolesławem Stroińskim oraz Markiem Orzechowskim. 14-09-2005 Szczegóły
1107 zmiany adresu zamieszkania użytkownika boksu motocyklowego nr 13 w nieruchomosci przy ul. Duracza 11. 14-09-2005 Szczegóły
1106 wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni najmu lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Lisowskiej 23. 14-09-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe