Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1048 zorganizowania konkursów ofert na wyłonienie najemców lokali użytkowych z zasobu m. st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Bielany. 03-08-2005 Szczegóły
1049 zorganizowania przetargów pisemnych nieograniczonych na wyłonienie najemców lokali użytkowych z zasobu m. st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Bielany. 03-08-2005 Szczegóły
1050 ustalenia dodatkowych warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego z zasobu m. st. Warszawy, usytuowanego na terenie Dzielnicy Bielany. 03-08-2005 Szczegóły
1051 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 7 garaży, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu ofert. 03-08-2005 Szczegóły
1052 wyrażenia Irenie i Leszkowi Zielińskim zgody na przyspieszenie realizacji zamiany lokalu nr ... przy ul. ... na lokal większy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. 03-08-2005 Szczegóły
1053 przyznania środków pieniężnych dla Zespołu Szkół Nr 55 i XXII Liceum Ogólnokształcącego . 10-08-2005 Szczegóły
1054 podziału środków pieniężnych dla szkół na pomoc materialną o charakterze socjalnym 10-08-2005 Szczegóły
1055 skreślenia nazwiska Janiny Gozdek, zamieszkałej obecnie przy ul. ..., z listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 10-08-2005 Szczegóły
1056 wyrażenia zgody na zawarcie z Teresą i Janem Idzikowskimi umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 10-08-2005 Szczegóły
1057 wyrażenia zgody na zawarcie z Moniką i Robertem Krytwińskimi umowy najmu lokalu ... nr ... przy ul. ... . 10-08-2005 Szczegóły
1058 uchylenia uchwały nr 886 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2005r. 10-08-2005 Szczegóły
1059 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Bożenną Majewską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 10-08-2005 Szczegóły
1060 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Bożenną Majewską oraz Teresą Kacperską. 10-08-2005 Szczegóły
1061 wyrażenia zgody na zawarcie z Renatą Szczypek umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 10-08-2005 Szczegóły
1062 skreślenia nazwiska Sylwii Machnik z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 10-08-2005 Szczegóły
1063 skreślenia nazwiska Marka Plenika z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 10-08-2005 Szczegóły
1064 skreślenia nazwiska Marcina Michalczyka z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 10-08-2005 Szczegóły
1065 skreślenia nazwiska Teresy Piotrowskiej z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 10-08-2005 Szczegóły
1066 wyrażenia zgody na zawarcie z Jolantą Kubalską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 10-08-2005 Szczegóły
1067 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 40. 10-08-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe