Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1093 zatwierdzenia wykazu nr 9 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 30-08-2005 Szczegóły
1092 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 29-08-2005 Szczegóły
1091 wyrażenia zgody na zawarcie z Albiną Lipińską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 29-08-2005 Szczegóły
1090 wyrażenia zgody na zawarcie z Jolantą Bernard umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 29-08-2005 Szczegóły
1089 wyrażenia zgody na zawarcie z Agnieszką Miszczuk umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... . 29-08-2005 Szczegóły
1087 wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Bielany do Budżetu m.st. Warszawy w roku 2006. 24-08-2005 Szczegóły
1088 zmiany uchwały nr 1016 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 5 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 29-08-2005 Szczegóły
1086 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ulicy Anny Jagiellonki 2 na lokal socjalny. 24-08-2005 Szczegóły
1085 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku przy ulicy Rudzkiej 12/14 na lokal socjalny. 24-08-2005 Szczegóły
1084 wyrażenia zgody na zawarcie z Jackiem Iwańskim umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 24-08-2005 Szczegóły
1083 wyrażenia zgody na zawarcie z Agnieszką i Sylwestrem Wittami umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 24-08-2005 Szczegóły
1082 skreślenia nazwiska Kazimierza Skury, zamieszkałego obecnie przy ul. ..., z listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 24-08-2005 Szczegóły
1081 zatwierdzenia wykazu nr 8 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 24-08-2005 Szczegóły
1080 wyrażenia zgody na zmianę w umowie najmu Nr TE-847/94 z dnia 01.07.1994r. lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Gajcego 7A. 24-08-2005 Szczegóły
1079 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 22-08-2005 Szczegóły
1078 przyznania środków pieniężnych dla XLI Liceum Ogólnokształcącego . 22-08-2005 Szczegóły
1077 przeznaczenia lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 41 na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 17-08-2005 Szczegóły
1076 odstąpienia od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Podczaszyńskiego 11/15 17-08-2005 Szczegóły
1075 wyrażenia zgody na oddanie lokalu użytkowego przy ul. Podczaszyńskiego 11/15 w użyczenie 17-08-2005 Szczegóły
1074 odstąpienia od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych na trzeciej kondygnacji budynku nr 18 przy ul. Wóycickiego 1/3. 17-08-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe