Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1166 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Marią Popławską umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... na czas nie oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1167 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Krystyną Kamińską umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... na czas nieoznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1168 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Dariuszem Krzemińskim umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... na czas nie oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1169 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Franciszką Salwowską umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... na czas nie oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1170 wyrażenia zgody na zawarcie ze Zbigniewem Staroszem, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1171 wyrażenia zgody na zawarcie z Jadwigą Kulą, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1172 wyrażenia zgody na zawarcie z Mirosławą Janiszewską, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 19-10-2005 Szczegóły
1173 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Marii Kapicy zamieszkałej obecnie przy ul. ... . 19-10-2005 Szczegóły
1174 przywrócenia kwalifikacji Janinie Gozdek, zamieszkałej obecnie przy ul. ... , na listę osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 19-10-2005 Szczegóły
1175 zatwierdzenia wykazu nr 13 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 19-10-2005 Szczegóły
1176 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 19-10-2005 Szczegóły
1177 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 14 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 26-10-2005 Szczegóły
1178 uchylenia uchwały nr 1077 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 17.08.2005 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 41 na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 26-10-2005 Szczegóły
1179 wyrażenia zgody na oddanie lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 41 w użyczenie. 26-10-2005 Szczegóły
1180 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Zbigniewa Wasilewskiego. 26-10-2005 Szczegóły
1181 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie z Mirosławą Bazoń umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... na czas nie oznaczony. 26-10-2005 Szczegóły
1182 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Moniką Cichecką oraz Wojciechem Skarżyńskim. 26-10-2005 Szczegóły
1183 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Elżbietą i Andrzejem Krupińskimi oraz Haliną Korowajczuk. 26-10-2005 Szczegóły
1184 wyrażenia zgody na zawarcie z Wiesławą i Zbigniewem Czułowskimi, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ... na czas oznaczony. 26-10-2005 Szczegóły
1185 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na dwa samodzielne lokale z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwisk Anny Stefańskiej i Waldemara Stefańskiego zam. przy ul. ... . 26-10-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe