Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1150 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 05-10-2005 Szczegóły
1149 wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni magazynowej w lokalu użytkowym położonym w nieruchomości przy ulicy Kasprowicza 56. 05-10-2005 Szczegóły
1148 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Kazimierza Wiśniewskiego zam. przy ul. ... . 05-10-2005 Szczegóły
1147 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal równorzędny z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska pani Elżbiety Lewandowskiej zam. przy ul. ... . 05-10-2005 Szczegóły
1146 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal większy z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Ewy i Witolda Wesołowskich zam. przy ul. ... . 05-10-2005 Szczegóły
1163 podziału środków pieniężnych dla szkół na sfinansowanie posiłków dla dzieciz rodzin najuboższych. 13-10-2005 Szczegóły
1162 udzielenia kwalifikacji i umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę lokalu na lokal równorzędny z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy nazwiska Anny i Janusza Rączka zam. przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1161 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu nr ... przy ulicy ... z Elżbietą Kędrą. 13-10-2005 Szczegóły
1160 wyrażenia zgody na zawarcie z Wandą Lewandowską umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1159 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Czesławem Rojkiem, zam. obecnie przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1158 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Ryszardem Piergiesem. 13-10-2005 Szczegóły
1157 przyspieszenia terminu zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st.Warszawy z Moniką Wolicką zam. ostatnio przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1156 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Ewą Krasny zam. obecnie przy ... . 13-10-2005 Szczegóły
1155 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Marii i Waldemara Jankiewiczów zamieszkałych obecnie przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1154 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Henryki Gąsiorowskiej zamieszkałej obecnie przy ul. ... . 13-10-2005 Szczegóły
1153 zatwierdzenia wykazu nr 11 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 13-10-2005 Szczegóły
1152 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 12 lokali użytkowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu ofert. 13-10-2005 Szczegóły
1151 wyrażenia zgody na zmianę w preambule do umowy najmu garażu samochodowego Nr 1/PWG.V/01 z dnia 15.01.2001 r. 13-10-2005 Szczegóły
1176 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 19-10-2005 Szczegóły
1175 zatwierdzenia wykazu nr 13 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 19-10-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe