Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: luty

Katalog wyżej: 2013

Lista artykułów:


Uchwała nr 1882/2013 z 26-02-2013

Typ aktu
Uchwała

Uchwała
Numer1882/2013
OrganZarząd Dzielnicy
DzielnicaBielany
Data26-02-2013
W sprawiewprowadzenia zmian w pozycji nr 15 dotyczącej lokalu nr ... położonego w budynku przy ul. … w wykazie nr 16/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości

Uwagi
"W załączniku do publikowanej uchwały Nr 1882/2013 wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie nr i adresu lokalu, działając w interesie osób fizycznych ze względu na ochronę prywatności tych osób. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia dokonała Anna Ciechan – główny specjalista w Wydziale Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany."

Akty


Akty zmieniane
NumerOrganDzielnicaDataSzczegóły
1718/2012Zarząd DzielnicyBielany05-12-2012Szczegóły


Wprowadził BZMW/ext.aciechan 2013-03-27
Aktualizujący Ciechan Anna (Dzielnica Mokotów) 2021-08-12
Zatwierdzający Jabłonowska Katarzyna (Dzielnica Bielany) 2021-08-20
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-08-20
Wersja standardowa