Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
353/2019 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ruskowy Bród dla celów realizacji inwestycji liniowej oraz uchylenia uchwały Nr 2155/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 12 września 2018r w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ruskowy Bród dla celów realizacji inwestycji liniowej i uchwały Nr 2278/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2155/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 12 września 2018r w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ruskowy Bród dla celów realizacji inwestycji liniowej. 25-09-2019 Szczegóły
352/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2019 rok 25-09-2019 Szczegóły
351/2019 przeznaczenia do wynajęcia, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … o powierzchni 12,50 m2, usytuowanego w budynku przy ul. … w … i zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 25-09-2019 Szczegóły
350/2019 wniosku … o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 25-09-2019 Szczegóły
349/2019 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku 25-09-2019 Szczegóły
348/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019 - 2045 19-09-2019 Szczegóły
347/2019 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok. 19-09-2019 Szczegóły
346/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2019 rok 19-09-2019 Szczegóły
345/2019 rozszerzenia składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowego Zespołu Białołęka 18-09-2019 Szczegóły
344/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2019 rok 18-09-2019 Szczegóły
343/2019 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie przy ul. Wczele i ul. Marywilskiej 18-09-2019 Szczegóły
342/2019 zmiany uchwały nr 277/2019 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Giuseppe Verdiego dla celów realizacji inwestycji liniowej. 18-09-2019 Szczegóły
341/2019 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Szamocin dla celów realizacji inwestycji liniowej. 18-09-2019 Szczegóły
340/2019 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Marmurowej dla celów realizacji inwestycji liniowej. 18-09-2019 Szczegóły
339/2019 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ostródzkiej dla celów realizacji inwestycji liniowej. 18-09-2019 Szczegóły
338/2019 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-09-2019 Szczegóły
337/2019 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-09-2019 Szczegóły
336/2019 rozpatrzenia wniosku … o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 18-09-2019 Szczegóły
335/2019 wniosków … o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 18-09-2019 Szczegóły
334/2019 rozpatrzenia wniosku … o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 18-09-2019 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe