Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
447/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2019 rok 27-11-2019 Szczegóły
446/2019 nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sygnetowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w sprawie ustalenia warunków nabycia. 27-11-2019 Szczegóły
445/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27-11-2019 Szczegóły
444/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych 27-11-2019 Szczegóły
443/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka 27-11-2019 Szczegóły
442/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2020 roku” 27-11-2019 Szczegóły
441/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym” 27-11-2019 Szczegóły
440/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białołęka” 27-11-2019 Szczegóły
439/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja wyjazdowych zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku” 27-11-2019 Szczegóły
438/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” 27-11-2019 Szczegóły
437/2019 wniosku … o najem socjalny lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
436/2019 wniosku … o najem lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
435/2019 wniosku … o najem lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
434/2019 wniosku … o najem lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
433/2019 wniosku … o najem lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
432/2019 rozpatrzenia wniosku … o zakwalifikowanie i wpisanie do rejestru osób oczekujących na najem lokalu TBS 27-11-2019 Szczegóły
431/2019 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie, ul. Leszczynowa 5 27-11-2019 Szczegóły
430/2019 przeznaczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie na wykonywanie zadań przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka 27-11-2019 Szczegóły
429/2019 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie przy ul. Głębockiej i ul. Kartograficznej 20-11-2019 Szczegóły
428/2019 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2019 rok 20-11-2019 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe