Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1570/2017 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy autopoprawki nr 2 do projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok. 29-09-2017 Szczegóły
1569/2017 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok. 27-09-2017 Szczegóły
1568/2017 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska 27-09-2017 Szczegóły
1567/2017 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Światowida 27-09-2017 Szczegóły
1566/2017 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Płochocińskiej w celu wymiany istniejących sieci liniowych ściśle po istniejącej trasie 27-09-2017 Szczegóły
1565/2017 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kopijników dla celów realizacji inwestycji liniowej 27-09-2017 Szczegóły
1564/2017 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu stanowiska garażowego 27-09-2017 Szczegóły
1563/2017 określenia trybu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dofinansowania opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo – badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne, oraz powołania Zespołu ds. oceny formalnej wniosków 27-09-2017 Szczegóły
1562/2017 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2017 rok 20-09-2017 Szczegóły
1561/2017 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 - 2042 20-09-2017 Szczegóły
1560/2017 odwołania upoważnienia Panu Mariuszowi Wajszczakowi, Naczelnikowi Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, udzielonego uchwałą Nr 671/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2016 r. 20-09-2017 Szczegóły
1559/2017 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej dla celów realizacji inwestycji liniowej 20-09-2017 Szczegóły
1558/2017 wskazania miejsca w noclegowni w związku z wystąpieniem komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego. 20-09-2017 Szczegóły
1557/2017 wniosku J. W. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 20-09-2017 Szczegóły
1556/2017 wniosku M. S. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 20-09-2017 Szczegóły
1555/2017 uzupełnienia i zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2017 oraz przekazania jej do realizacji 20-09-2017 Szczegóły
1554/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę Zarządzenia Nr 1375/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 20-09-2017 Szczegóły
1553/2017 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok 15-09-2017 Szczegóły
1552/2017 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 - 2042 15-09-2017 Szczegóły
1551/2017 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 - 2042 15-09-2017 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe