Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
857/2016 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok 28-04-2016 Szczegóły
856/2016 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 - 2042 28-04-2016 Szczegóły
855/2016 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2016 rok 28-04-2016 Szczegóły
854/2016 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 447/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy drodze dojazdowej do ul. J. Mehoffera dla celów realizacji inwestycji liniowej 28-04-2016 Szczegóły
853/2016 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Płochocińskiej i w drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej dla celów realizacji inwestycji liniowej 28-04-2016 Szczegóły
852/2016 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Światowida dla celów realizacji inwestycji liniowej 28-04-2016 Szczegóły
851/2016 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy drodze dojazdowej do ul. … dla celów realizacji inwestycji liniowej 28-04-2016 Szczegóły
850/2016 udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Adamkiewiczowi – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 28-04-2016 Szczegóły
849/2016 udzielenia upoważnienia Panu Jackowi Poddębniakowi – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 28-04-2016 Szczegóły
848/2016 udzielenia upoważnienia Pani Ilonie Soja - Kozłowskiej – Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 28-04-2016 Szczegóły
847/2016 wskazania miejsca w noclegowni w związku z wystąpieniem komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego. 28-04-2016 Szczegóły
846/2016 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2016 rok 20-04-2016 Szczegóły
845/2016 wniosku H. i T. K. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 20-04-2016 Szczegóły
844/2016 skierowania T. B., D. B. i K. K. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 20-04-2016 Szczegóły
843/2016 skierowania T. O., T. O., Ł. O. i M. O. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 20-04-2016 Szczegóły
842/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w tym UE 13-04-2016 Szczegóły
841/2016 przyjęcia harmonogramu realizacji w 2016 roku, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016 13-04-2016 Szczegóły
840/2016 przyjęcia Harmonogramu realizacji zadań lokalnych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 r. wynikającego z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13-04-2016 Szczegóły
839/2016 odmowy udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych (W. J. i E.) 13-04-2016 Szczegóły
838/2016 odmowy udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych (Z. A. i E.) 13-04-2016 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe