Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1815/2014 zmiany uchwały nr 1552/2013 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Zakręconej dla celów realizacji inwestycji liniowej 25-02-2014 Szczegóły
1814/2014 nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Twórczej w celu realizacji zadania inwestycyjnego o zasięgu dzielnicowym „Budowa ulicy Twórczej” oraz powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w sprawie ustalenia warunków nabycia 25-02-2014 Szczegóły
1813/2014 zmiany uchwały nr CLXXI/1069/2013 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Dzikiej Kaczki dla celów realizacji inwestycji liniowej 25-02-2014 Szczegóły
1812/2014 wskazania miejsc w parkach, skwerach położonych na gruntach m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka, w których istnieje możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych 25-02-2014 Szczegóły
1811/2014 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletnich Przedsięwzięć Bieżących 20-02-2014 Szczegóły
1810/2014 wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy sporządzanego w oparciu o uchwałę Nr LVIII/1781/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. oraz uchwałę Nr LXII/1901/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 września 2009r. (II wyłożenie w/w planu do publicznego wglądu) 18-02-2014 Szczegóły
1809/2014 zmiany w składzie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz ustalenia Regulaminu Konkursu 18-02-2014 Szczegóły
1808/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do przeprowadzenia kontroli merytorycznych oraz nadzoru nad działalnością placówek realizujących Program Zima/Lato w Mieście w Dzielnicy Białołęka w 2014 r. 18-02-2014 Szczegóły
1807/2014 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w ul. Mańkowskiej dla celów realizacji inwestycji liniowej 18-02-2014 Szczegóły
1806/2014 wniosku P. M. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1805/2014 wniosku G. i A. K. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1804/2014 wniosku J. W. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1803/2014 wniosku G. i A. S. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1802/2014 wniosku G. M. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1801/2014 wniosku T. M. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-02-2014 Szczegóły
1800/2014 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy planu finansowo – rzeczowego za 2013 r. 18-02-2014 Szczegóły
1799/2014 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014 - 2042 12-02-2014 Szczegóły
1798/2014 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zwiększenia środków w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok. 12-02-2014 Szczegóły
1797/2014 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w tym UE 11-02-2014 Szczegóły
1796/2014 przeznaczenia do najmu poza konkursem ofert lokalu użytkowego (wózkowni) położonej przy ul. Marywilskiej 44C w Warszawie i zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 11-02-2014 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe