Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1477/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 - 2042 24-09-2013 Szczegóły
1476/2013 wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, sporządzanego w oparciu o uchwałę Nr LXII/1900/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 września 2009r. (etap opiniowania) 24-09-2013 Szczegóły
1475/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej dla celów realizacji inwestycji liniowej 24-09-2013 Szczegóły
1474/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w drodze dojazdowej do ul. Czołowej dla celów realizacji inwestycji liniowej 24-09-2013 Szczegóły
1473/2013 powołania zespołu do spraw oceny formalnej wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy 24-09-2013 Szczegóły
1472/2013 stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku Dzmitra Sakalou o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-09-2013 Szczegóły
1471/2013 wniosku Stanisławy Drążek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-09-2013 Szczegóły
1470/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 - 2042 18-09-2013 Szczegóły
1469/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy, dotyczącej zmiany w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2013 rok 18-09-2013 Szczegóły
1468/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2013 rok 18-09-2013 Szczegóły
1467/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie powołania filii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie, ul. Strumykowa 21 a. 18-09-2013 Szczegóły
1466/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany obwodów gimnazjów w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 17-09-2013 Szczegóły
1465/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 17-09-2013 Szczegóły
1464/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr….. w Warszawie, ul. Głębocka 66. 17-09-2013 Szczegóły
1463/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr….. w Warszawie, ul. Ceramiczna 11. 17-09-2013 Szczegóły
1462/2013 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Barbara i Tomasz Tyszkiewicz). 17-09-2013 Szczegóły
1461/2013 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka lokalu nr 7 przy ul. Piwoniowej 4 z przeznaczeniem na lokal socjalny 17-09-2013 Szczegóły
1460/2013 skierowania Joanny Waszkiewicz i Zuzanny Waszkiewicz do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 17-09-2013 Szczegóły
1459/2013 wyłączenia z konkursu lokalu użytkowego położonego przy ul. Modlińskiej 16 w Warszawie - „Port Żerań” 17-09-2013 Szczegóły
1458/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2013 rok 13-09-2013 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe