Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1347/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2013 - 2042 25-06-2013 Szczegóły
1346/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w ul. Złotokwiatu dla celów realizacji inwestycji liniowej 25-06-2013 Szczegóły
1345/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w drodze dojazdowej do ul. Czołowej dla celów realizacji inwestycji liniowej 25-06-2013 Szczegóły
1344/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w drodze dojazdowej do ul. Ojca Aniceta dla celów realizacji inwestycji liniowej 25-06-2013 Szczegóły
1343/2013 przekazania lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 134,68 m2 w budynku przy ul. Marywilskiej 44 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 25-06-2013 Szczegóły
1342/2013 wniosku Izabeli i Sławomira Matysiak o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 25-06-2013 Szczegóły
1341/2013 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 25-06-2013 Szczegóły
1340/2013 skierowania pp. Małgorzaty i Mirosława Borkowskich do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 25-06-2013 Szczegóły
1339/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2013 rok 25-06-2013 Szczegóły
1338/2013 wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustowa w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, sporządzanego w oparciu o uchwałę Nr XIII/215/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustowa, zmienioną uchwałą Nr XXVI/505/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2011r. 19-06-2013 Szczegóły
1337/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do Wieloletnich Przedsięwzięć Bieżących oraz Wieloletnich Przedsięwzięć Majątkowych m. st. Warszawy 18-06-2013 Szczegóły
1336/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2013 rok 18-06-2013 Szczegóły
1335/2013 wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku 18-06-2013 Szczegóły
1334/2013 zmiany uchwały nr CLXXXII/1113/2013 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Aluzyjnej dla celów realizacji inwestycji liniowej 18-06-2013 Szczegóły
1333/2013 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Anastazego Kowalczyka dla celów realizacji inwestycji liniowej 18-06-2013 Szczegóły
1332/2013 wniosku Teresy Szawcow o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 18-06-2013 Szczegóły
1331/2013 upoważnienia pracowników do otwarcia kopert z ofertami, dokonania oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły oferty w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku 11-06-2013 Szczegóły
1330/2013 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w tym UE 11-06-2013 Szczegóły
1329/2013 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2013 rok 11-06-2013 Szczegóły
1328/2013 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia 11-06-2013 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe