Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLXV/1042/2012 przedstawienia Radzie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy projektu uchwały o wystąpieniu do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiocie zwolnienia z obowiązku trybu przetargowego na wydzierżawienie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Marywilska 44 nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 z przeznaczeniem na rozbudowę i prowadzenie Centrum Hal Targowych oraz wyrażenie zgody na wydzierżawienie tej Spółce na okres 22 lat oznaczonej nieruchomości. 28-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1041/2012 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Joanna Nowakowska) 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1040/2012 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Cezary i Hanna Rybarczyk) 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1039/2012 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka w latach 2013-2015 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1038/2012 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Helena i Henryk Poreda) 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1037/2012 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Grażyna i Mirosław Pietrzak) 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1036/2012 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o udzielenie takiej bonifikaty (Halina Dmowska- Czapska, Ryszard Czapski). 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1035/2012 rozpatrzenia wniosku Pani Anny Kwiatkowskiej o wynajęcie zajmowanego lokalu socjalnego na kolejny czas oznaczony, po wygaśnięciu dotychczasowej umowy najmu lokalu socjalnego 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1034/2012 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia Pana Witolda Jastrząb na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1033/2012 skreślenia Pana Władysława Papiernika z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 27-12-2012 Szczegóły
CLXIV/1032/2012 zmieniająca uchwałę Nr CLI/927/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia lokatorów zamieszkujących w budynku przy ul. Marywilskiej 44 na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 27-12-2012 Szczegóły
CLXIII/1031/2012 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2012 rok 18-12-2012 Szczegóły
CLXIII/1030/2012 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka do nieodpłatnego korzystania lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1029/2012 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Pawła Włodkowica 6 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1028/2012 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Odlewniczej 8 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1027/2012 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Odlewniczej 2 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1026/2012 nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór w celu realizacji zadania inwestycyjnego o zasięgu dzielnicowym „Przebudowa ul. Skarbka z Gór” oraz powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w sprawie ustalenia warunków nabycia 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1025/2012 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kaczorowej w celu przebudowy kanalizacji deszczowej po istniejącej trasie 18-12-2012 Szczegóły
CLXII/1024/2012 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w ul. Grudowskiej dla celów realizacji inwestycji liniowej 18-12-2012 Szczegóły
CLXI/1023/2012 udzielenia upoważnienia Pani Ilonie Kuleczce Kierownikowi Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 12-12-2012 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe