Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Białołęka > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CCXXXIX/403/2009 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok 24-11-2009 Szczegóły
CCXXXIX/402/2009 rozpatrzenia skargi nr 921/09 skierowanej w dniu 21.10.2009r do Prezydenta m.st. Warszawy przez Pana Wojciecha Orzechowskiego na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy. 24-11-2009 Szczegóły
CCXXXIX/401/2009 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2010 roku. 24-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/400/2009 realizacji inwestycji sportowych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/399/2009 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Białołęka i oddanych w użytkowanie wieczyste, dla których stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1%. 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/397/2009 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej przy ul. Weneckiej 23 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/398/2009 nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów”, nieruchomości przeznaczonych pod drogę ul. Projektowana KD24 oraz powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia rokowań. 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/396/2009 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej przy ul. Marywilskiej 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/395/2009 wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Skarbka z Gór (skrzyżowanie z ulicą Berensona), stanowiącej drogę gminną. 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/394/2009 ponownego zawarcia umowy najmu na lokal socjalny 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/393/2009 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXVII/392/2009 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok 17-11-2009 Szczegóły
CCXXXIV/388/2009 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2009-2012 10-11-2009 Szczegóły
CCXXXVI/391/2009 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok 13-11-2009 Szczegóły
CCXXXIV/390/2009 skierowania wniosku o zmianę załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok 10-11-2009 Szczegóły
CCXXXIV/389/2009 podziału kompetencji między członków Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 10-11-2009 Szczegóły
CCXXXII/381/2009 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej przy ul. Ekspresowej 03-11-2009 Szczegóły
CCXXXII/383/2009 nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sprawnej II etap”, nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sprawnej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań 03-11-2009 Szczegóły
CCXXXII/382/2009 nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów”, nieruchomości przeznaczonych pod drogę ul. Projektowana KD24 03-11-2009 Szczegóły
CCXXXII/380/2009 powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w sprawie ustalenia warunków nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości w celu realizacji zadania inwestycyjnego o zasięgu dzielnicowym pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród – Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka”. 03-11-2009 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe