Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XVI/300/2011 przeniesienia pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/299/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/1193/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/298/2011 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg. 26-05-2011 Szczegóły
XV/297/2011 zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok. 12-05-2011 Szczegóły
XV/296/2011 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033. 12-05-2011 Szczegóły
XV/295/2011 zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej. 12-05-2011 Szczegóły
XV/294/2011 rozpatrzenia skargi Pani Marzeny Ranickiej na sposób załatwienia wniosków przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. 12-05-2011 Szczegóły
XV/293/2011 powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych. 12-05-2011 Szczegóły
XV/292/2011 nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 12-05-2011 Szczegóły
XV/291/2011 nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 12-05-2011 Szczegóły
XV/290/2011 nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 12-05-2011 Szczegóły
XV/289/2011 zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 12-05-2011 Szczegóły
XV/288/2011 desygnowania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów . 12-05-2011 Szczegóły
XV/287/2011 wyposażenia w majątek VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21. 12-05-2011 Szczegóły
XV/286/2011 pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -zakładu budżetowego m. st. Warszawy. 12-05-2011 Szczegóły
XV/285/2011 zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie, ul. Polna 40. 12-05-2011 Szczegóły
XV/284/2011 zmiany nazwy Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespołu Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 na Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16 oraz założenia Technikum nr 29 w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 i włączenia go w skład Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16. 12-05-2011 Szczegóły
XV/283/2011 zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie. 12-05-2011 Szczegóły
XV/282/2011 ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie. 12-05-2011 Szczegóły
XV/281/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 12-05-2011 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe