Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
41/9/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. 11-04-2019 Szczegóły
40/9/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 11-04-2019 Szczegóły
39/9/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 11-04-2019 Szczegóły
38/9/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 11-04-2019 Szczegóły
37/9/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 11-04-2019 Szczegóły
36/7/2019 wyboru Członków Zarządu – Zastępców Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 02-04-2019 Szczegóły
35/7/2019 wyboru Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 02-04-2019 Szczegóły
34/7/2019 odwołania Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 02-04-2019 Szczegóły
1/2019 jak najszybszego wprowadzenia w porządek obrad Rady Miasta uchwały nr 384/48/2018 Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z dnia 26.04.2018 r. dotyczącej wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy wprowadzenia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, na terenie miasta stołecznego Warszawy. 12-03-2019 Szczegóły
33/6/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Krzysztofa Jaszczołta członka Rady Osiedla Staromiejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 12-03-2019 Szczegóły
32/6/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Pawła Rogalskiego członka Rady Osiedla Staromiejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 12-03-2019 Szczegóły
31/6/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Patryka Wiśniewskiego członka Rady Osiedla Staromiejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 12-03-2019 Szczegóły
30/6/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta 12-03-2019 Szczegóły
29/6/2019 rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na 2018 rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 12-03-2019 Szczegóły
28/6/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 12-03-2019 Szczegóły
27/6/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. 12-03-2019 Szczegóły
26/6/2019 wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 12-03-2019 Szczegóły
25/5/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
24/5/2019 przyjęcia „Rekomendacji do wypracowania rekomendowanych założeń nowego systemu parkowania w Dzielnicy Śródmieście” 13-02-2019 Szczegóły
23/5/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer T. Zawadzkiego „Zośki”) 13-02-2019 Szczegóły
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe