Kanał Wyżej
Uchwała nr LIV/1679/2021 z 09-09-2021

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
LIV/1679/2021
Organ
Rada m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
09-09-2021
W sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Publikator
Publikator
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Rok
2021
Numer
Pozycja
7976

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Akty
Uchwała nr 1679
wyniki głosowania z LIV sesji
Zalacznik
zał. 1.    zał. 2.

Akty uchylane
XVII/428/2019

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała nr LIV/1677/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1678/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1681/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1692/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1688/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1689/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1687/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1676/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1684/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1679/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1675/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1686/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1683/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1685/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1690/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1682/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1680/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1674/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIV/1691/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1673/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1670/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1671/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1672/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1669/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1668/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1667/2021 z 09-09-2021
Uchwała nr LIII/1666/2021 z 09-09-2021

Wersja standardowa