Kanał Wyżej
Uchwała nr LIII/1611/2021 z 26-08-2021

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
LIII/1611/2021
Organ
Rada m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
26-08-2021
W sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Akty
Uchwała nr 1611
wyniki głosowania z LIII sesji
Zalacznik
zał. 1. - tekst studium (41,8 MB)

zał. 2 cz.1. - rysunek nr 1 (88,12 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 2 (94,77 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 3 (112,84 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 4 (113,71 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 5 (90,09 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 6 (91,71 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 7 (90,58 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 8 (87,48 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 9 (130,40 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 10 (128,97 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 11 (135,31 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 12 (133,17 MB)
zał. 2 cz.1. - rysunek nr 13 (128,28 MB)

zał. 2 cz.2. - rysunek nr 14 (109,32 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 15 (94,08 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 16 (103,52 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 17 (87,43 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 18 (94,87 MB)zał. 2 cz.2. - rysunek nr 19 (92,65 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 20 (127,81 MB)zał. 2 cz.2. - rysunek nr 21 (129,51 MB)zał. 2 cz.2. - rysunek nr 22 (134,95 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 23 (132,95 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 24 (127,84 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 25 (93,51 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 26 (108,76 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 27 (91,42 MB)
zał. 2 cz.2. - rysunek nr 28 (50,90 MB)

zał. 3. - uwagi
zał. 4.


Akty zmieniane
LXXXII/2746/2006

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała nr LIII/1645/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1611/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1637/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1614/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1613/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1639/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1636/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1625/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1644/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1643/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1624/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1623/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1642/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1622/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1629/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1609/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1638/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1617/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1641/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1633/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1652/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1610/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1650/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1626/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1646/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1628/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1620/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1632/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1612/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1630/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1648/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1627/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1635/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1634/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1647/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1654/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1631/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1649/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1651/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1664/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1665/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1615/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1606/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1607/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1608/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1616/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1619/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1621/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1663/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1662/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1661/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1660/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1659/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1640/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1658/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1657/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1656/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1655/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1653/2021 z 26-08-2021
Uchwała nr LIII/1618/2021 z 26-08-2021

Wersja standardowa