Kanał Wyżej
Uchwała nr XLI/1058/2017 z 09-02-2017

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
XLI/1058/2017
Organ
Rada m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
09-02-2017
W sprawie
projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Akty
Uchwała - 1058
wyniki głosowania z XLI sesji
Zalacznik
zał. 1   zał. 2.   zał. 3.
zał. 4.  zał. 5.   zał. 6.


Akty zmieniające
LVIII/1517/2017LXI/1643/2018LXI/1645/2018

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała nr XLI/1070/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1063/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLII/1056/2017 z 06-02-2017
Uchwała nr XLI/1064/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1072/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1071/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1062/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1061/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1060/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1057/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1058/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1059/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1065/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1067/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1066/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1068/2017 z 09-02-2017
Uchwała nr XLI/1069/2017 z 09-02-2017

Wersja standardowa