Kanał Wyżej
Uchwała nr XVIII/411/2015 z 15-10-2015

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
XVIII/411/2015
Organ
Rada m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
15-10-2015
W sprawie
przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Akty
Uchwała - 411
wyniki głosowania z XVIII sesji
Zalacznik
zał.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała nr XVIII/388/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/415/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/414/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/416/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/390/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/391/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/394/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/395/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/396/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/397/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/399/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/400/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/401/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/402/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/403/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/404/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/422/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/424/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/425/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/426/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/389/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/409/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/408/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/410/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/387/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/412/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/413/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/423/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/417/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/418/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/419/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/420/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/421/2015 z 26-10-2015
Uchwała nr XVIII/392/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/405/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/393/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/398/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/406/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/407/2015 z 15-10-2015
Uchwała nr XVIII/411/2015 z 15-10-2015

Wersja standardowa