Kanał Wyżej
Uchwała nr L/1440/2013 z 21-02-2013

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
L/1440/2013
Organ
Rada m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
21-02-2013
W sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Publikator
Publikator
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Rok
2013
Numer
Pozycja
2933

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akty
Uchwała - 1440
wyniki głosowania z L Sesji
Zalacznik
zał.

Akty uchylane
LXXXIX/2653/2010

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała nr L/1440/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1486/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1426/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1427/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1488/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1489/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1490/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1491/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1495/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1443/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1445/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1447/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1455/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1456/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1457/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1458/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1459/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1460/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1463/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1467/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1473/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1474/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1475/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1476/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1477/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1480/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1481/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1482/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1483/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1484/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1485/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1487/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1422/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1468/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1466/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1465/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1462/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1423/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1433/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1432/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1431/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1424/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1420/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1421/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1425/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1428/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1429/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1430/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1434/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1435/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1436/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1437/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1438/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1439/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1441/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1442/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1444/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1446/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1448/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1449/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1450/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1451/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1452/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1453/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1454/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1461/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1464/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1469/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1470/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1471/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1472/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1478/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1479/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1492/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1493/2013 z 21-02-2013
Uchwała nr L/1494/2013 z 21-02-2013

Wersja standardowa