Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2047/18 negatywnego rozpatrzenia wniosku Pana B. Rz. o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy / Dzielnicy Żoliborz 13-03-2018 Szczegóły
2046/18 skierowania Pań A. i K. D. do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy / Dzielnicy Żoliborz 13-03-2018 Szczegóły
2045/18 zakwalifikowania Pana W. W. do zawarcia nowej umowy najmu lokalu socjalnego. 13-03-2018 Szczegóły
2044/18 przekazania Komisji Mieszkaniowej ustaleń dotyczących zawarcia umowy najmu lub zamiany, określonych w § 23 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy 13-03-2018 Szczegóły
2043/18 przekazania Komisji Mieszkaniowej informacji o wydanych skierowaniach do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych 13-03-2018 Szczegóły
2042/18 skierowania Pana R. M. do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 13-03-2018 Szczegóły
2041/18 skreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu nr ... przy ul. ……………………. w ………………………………... 13-03-2018 Szczegóły
2040/18 skierowania Pana A. K. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy / Dzielnicy Żoliborz 13-03-2018 Szczegóły
2039/18 przekazania do dyspozycji Urzędu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Marii Kazimiery 20 w Warszawie 13-03-2018 Szczegóły
2035/18 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie przesunięcia środków między paragrafami oraz między rozdziałami w ramach działu 13-03-2018 Szczegóły
2034/18 wyznaczenia rejonów, w których stosuje się obniżoną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych z tytułu udostępniania toalet do użytku publicznego oraz ustalenia zasad przyznawania obniżonej stawki czynszu 06-03-2018 Szczegóły
2033/18 zmiany Uchwały Nr 1956/18 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zakwalifikowania Państwa K. i D. P. do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy/Dzielnicy Żoliborz 06-03-2018 Szczegóły
- uwag do mpzp rejonu Burakowska 21-02-2018 Szczegóły
171/XXXVIII/2018 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2018 rok 21-02-2018 Szczegóły
170/XXXVIII/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 21-02-2018 Szczegóły
169/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 21-02-2018 Szczegóły
168/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018 21-02-2018 Szczegóły
167/XXXVIII/2018 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2017/18 z dnia 21 lutego 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
166/XXXVIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1994/18 z dnia 6 lutego 2018 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 2002/18 z dnia 13 lutego 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
165/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 21-02-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt