Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
156/XXXVI/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 29-11-2017 Szczegóły
161/XXXVI/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017 29-11-2017 Szczegóły
160/XXXVI/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1822/17 z dnia 21 listopada 2017 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 1854/17 z dnia 28 listopada 2017 r. 29-11-2017 Szczegóły
159/XXXVI/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II 29-11-2017 Szczegóły
158/XXXVI/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego 29-11-2017 Szczegóły
157/XXXVI/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 29-11-2017 Szczegóły
155/XXXVI/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or - Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 29-11-2017 Szczegóły
154/XXXVI/2017 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2018 rok 29-11-2017 Szczegóły
153/XXXV/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 11-10-2017 Szczegóły
152/XXXV/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2018 11-10-2017 Szczegóły
151/XXXV/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1753/17 z dnia 3 października 2017 r. 11-10-2017 Szczegóły
150/XXXV/2017 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. 11-10-2017 Szczegóły
149/XXXIV/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
148/XXXIV/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Spółdzielczości Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
147/XXXIV/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
146/XXXIV/2017 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
145/XXXIV/2017 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
144/XXXIV/2017 zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
143/XXXIV/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2017 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
142/XXXIV/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 14 lipca 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 27-09-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt