Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
14/IV/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
13/IV/2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
12/IV/2019 zmiany uchwały Nr 8/III/2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
11/IV/2019 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
10/IV/2019 ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
9/IV/2019 powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
8/III/2019 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 09-01-2019 Szczegóły
7/III/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 09-01-2019 Szczegóły
6/II/2018 wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 13-12-2018 Szczegóły
5/II/2018 wyboru Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 13-12-2018 Szczegóły
4/II/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 13-12-2018 Szczegóły
3/I/2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 05-12-2018 Szczegóły
2/I/2018 ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 05-12-2018 Szczegóły
1/I/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 05-12-2018 Szczegóły
210/XLVIII/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 31 sierpnia 2018 r. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 17-10-2018 Szczegóły
209/XLVIII/2018 powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 17-10-2018 Szczegóły
208/XLVIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2380/18 z dnia 10 października 2018 r. 17-10-2018 Szczegóły
207/XLVIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2369/18 z dnia 9 października 2018 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 2383/18 z dnia 12 października 2018r. 17-10-2018 Szczegóły
206/XLVIII/2018 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. 17-10-2018 Szczegóły
205/XLVII/2018 zaopiniowania projektu Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej Uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018 26-09-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe