Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
183/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
182/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or - Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
181/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
180/XLI/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2117/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 09-05-2018 Szczegóły
179/XL/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 16-04-2018 Szczegóły
178/XL/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 16-04-2018 Szczegóły
177/XL/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 30 stycznia 2018 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 16-04-2018 Szczegóły
176/XL/2018 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2017” 16-04-2018 Szczegóły
175/XL/2018 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2064/18 z dnia 29 marca 2018 r. 16-04-2018 Szczegóły
174/XXXIX/2018 powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 14-03-2018 Szczegóły
173/XXXIX/2018 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2021/18 z dnia 27 lutego 2018 r. 14-03-2018 Szczegóły
171/XXXVIII/2018 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2018 rok 21-02-2018 Szczegóły
170/XXXVIII/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 21-02-2018 Szczegóły
172/XXXIX/2018 wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok 14-03-2018 Szczegóły
169/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 21-02-2018 Szczegóły
168/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018 21-02-2018 Szczegóły
167/XXXVIII/2018 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2017/18 z dnia 21 lutego 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
166/XXXVIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1994/18 z dnia 6 lutego 2018 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 2002/18 z dnia 13 lutego 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
165/XXXVIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 21-02-2018 Szczegóły
164/XXXVII/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 31-01-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe