Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
140/XXXII/2017 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 05-07-2017 Szczegóły
139/XXXII/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 05-07-2017 Szczegóły
138/XXXII/2017 zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania jej statutu 05-07-2017 Szczegóły
137/XXXII/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1629/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. 05-07-2017 Szczegóły
136/XXXI/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2017 r. na działanie Dyrektora Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” w Warszawie 07-06-2017 Szczegóły
135/XXXI/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 28 lutego 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 07-06-2017 Szczegóły
134/XXXI/2017 rozpatrzenia skargi ponownej z dnia 16 marca 2017 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 07-06-2017 Szczegóły
133/XXXI/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy 07-06-2017 Szczegóły
132/XXXI/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1550/17 z dnia 9 maja 2017 r. wraz z autopoprawkami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1552/17 z dnia 16 maja 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1568/17 z dnia 30 maja 2017 r. 07-06-2017 Szczegóły
131/XXX/2017 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 8A 05-04-2017 Szczegóły
130/XXX/2017 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2016” 05-04-2017 Szczegóły
129/XXX/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1437/17 z dnia 14 marca 2017 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1477/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 05-04-2017 Szczegóły
128/XXX/2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego i uwzględnienia w nim zasadniczych rozwiązań projektowych 05-04-2017 Szczegóły
127/XXIX/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2016 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 08-03-2017 Szczegóły
126/XXIX/2017 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 08-03-2017 Szczegóły
125/XXIX/2017 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2016” 08-03-2017 Szczegóły
124/XXIX/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1402/17 z dnia 21 lutego 2017 r. 08-03-2017 Szczegóły
123/XXIX/2017 wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy za 2016 rok 08-03-2017 Szczegóły
122/XXVIII/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2016 rok 08-02-2017 Szczegóły
121/XXVIII/2017 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2017 rok 08-02-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt