Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
199/XLIV/2018 zaopiniowania sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz za rok 2017 11-07-2018 Szczegóły
198/XLIV/2018 skierowania pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały dotyczącej utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 11-07-2018 Szczegóły
197/XLIV/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 11-07-2018 Szczegóły
196/XLIII/2018 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 07-06-2018 Szczegóły
195/XLIII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy 07-06-2018 Szczegóły
194/XLIII/2018 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2017 rok” 07-06-2018 Szczegóły
193/XLIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z uchwałą Nr 2179/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. 07-06-2018 Szczegóły
192/XLIII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z uchwałą Nr 2169/18 z dnia 29 maja 2018 r. 07-06-2018 Szczegóły
191/XLII/2018 zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
190/XLII/2018 rozpatrzenia skargi z dnia 2 marca 2018 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
189/XLII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
188/XLII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
187/XLII/2018 uchylenia uchwały Nr XVIII/429/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadwiślańskiego na Żoliborzu 23-05-2018 Szczegóły
186/XLII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 23-05-2018 Szczegóły
185/XLII/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
184/XLII/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2122/18 z dnia 8 maja 2018 r. wraz z autopoprawkami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 2136/18 z dnia 15 maja 2018 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 2147/18 z dnia 22 maja 2018 r. 23-05-2018 Szczegóły
183/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
182/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or - Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
181/XLI/2018 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 09-05-2018 Szczegóły
180/XLI/2018 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2117/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 09-05-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe