Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Wawer > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
26/V/2019 utworzenia dodatkowych obwodów wyborczych w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019r. 27-02-2019 Szczegóły
25/V/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 27-02-2019 Szczegóły
24/V/2019 wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 27-02-2019 Szczegóły
23/V/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok 27-02-2019 Szczegóły
22/IV/2019 zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
21/IV/2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zakresie objętym projektem uchwały Rady m.st Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
20/IV/2019 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 11-02-2019 Szczegóły
19/IV/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
18/IV/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
17/IV/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
16/IV/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
15/IV/2019 utworzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe