Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Rembertów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
118/XLI/2021 odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
122/XLI/2021 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
93/XXXII/2021 odwołania zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją 07-04-2021 Szczegóły
117/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad odwołaniem przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
121/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
119/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
125/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
123/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
111/XXXIX/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-10-2021 Szczegóły
90/XXXI/2021 przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2020 rok” 10-03-2021 Szczegóły
89/XXX/2021 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 17-02-2021 Szczegóły
86/XXIX/2021 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor przedszkola nr 376 w Warszawie przy ul. Admiralskiej 17 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-01-2021 Szczegóły
110/XXXIX/2021 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-10-2021 Szczegóły
120/XLI/2021 wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
126/XLI/2021 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
124/XLI/2021 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
94/XXXII/2021 wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 07-04-2021 Szczegóły
112/XL/2021 wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 03-11-2021 Szczegóły
109/XXXIX/2021 wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 13-10-2021 Szczegóły
106/XXXIX/2021 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa 13-10-2021 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe