Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLII/220/2006 w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 06-02-2006 Szczegóły
XLII/219/2006 w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 06-02-2006 Szczegóły
XLII/218/2006 w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 06-02-2006 Szczegóły
XLII/217/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 06-02-2006 Szczegóły
XLII/216/2006 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy. 06-02-2006 Szczegóły
XLII/215/2006 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. Sandomierska 12 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład 06-02-2006 Szczegóły
XLII/214/2006 w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 roku Gimnazjum Nr 60 w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 14 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 57 w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 14 06-02-2006 Szczegóły
XLII/213/2006 w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 roku Gimnazjum Nr 59 w Warszawie, ul. Wiktorska 30/32 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 61 w Warszawie, ul. Wiktorska 30/32 06-02-2006 Szczegóły
XLII/212/2006 w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 393 w Warszawie, ul. Puławska 97. 06-02-2006 Szczegóły
XLII/211/2006 w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej zamiaru likwidacji Przedszkola nr 187 w Warszawie, ul. Podchorążych 31. 06-02-2006 Szczegóły
XLII/210/2006 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały dotyczącej zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z wykonaniem umów, których realizacja rozpocznie się w 2006 r. i ich wykonanie przejdzie na lata następne. 06-02-2006 Szczegóły
XLII/209/2006 w sprawie powołania Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli: Służewiec Południowy i Służewiec Fort oraz określenia jej składu osobowego 06-02-2006 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe