Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Stanowiska > Rada Dzielnicy > Ochota > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LIX/1567/2017 przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1577/2017 rozpatrzenia skargi Pana M... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1576/2017 rozpatrzenia skargi Pana M... E... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1575/2017 rozpatrzenia skargi Pana K... Z... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1574/2017 pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Pani Iwony Łukasik. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1573/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1572/2017 wyposażenia Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1571/2017 wysokości i zasad otrzymywania dotacji przez niepubliczne pozaszkolne placówki specjalistyczne prowadzone na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1570/2017 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1569/2017 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1568/2017 przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2018 rok. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1566/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1565/2017 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1564/2017 regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1563/2017 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2018. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1562/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2017. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1561/2017 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2018. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1560/2017 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2018. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1559/2017 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2018 rok. 15-12-2017 Szczegóły
LIX/1558/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy na 2017 rok. 15-12-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt