Kanał Wyżej
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych [zobacz]


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wybory samorządowe 2018
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacje o powoływaniu obwodowych komisji wyborczych
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Obwieszczenia Prezydenta m.st. Warszawy o podziale na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
Wybory samorządowe 2018 - granice okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic
Informacje Dzielnicowych Komisji Wyborczych
Wybory samorządowe 2018 - okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 września 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Wersja standardowa